Na prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23, poniżej został zamieszczony:

list do Rodziców,

zarządzenie,

regulamin związany z rekrutacją do oddziału sportowego w pływaniu od klasy pierwszej od roku szkolnego 2022/2023.