Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas pierwszych SP na rok szkolny 2022/2023 określa:

Zarządzenie nr 101/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Załącznik do Zarządzenia nr 101/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2022 r.  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

UCHWAŁA NR 826/XXV/2021 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów.