Przypominamy o dostarczeniu podpisanego, opatrzonego datą zgłoszenia/wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego.

Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć potwierdzenie woli podjęcia nauki oraz wszystkie zgłoszone załączniki. Wniosek i potwierdzenie woli należy w kopercie wrzucić do urny wystawionej przed szkołą w godz. 8-17.30 do dnia 12 czerwca 2020 r. z dopiskiem: klasa pierwsza lub oddział przedszkolny.

Uwaga: do wniosku zgłoszeniowego do klasy pierwszej (dotyczy dzieci obwodowych) nie ma wymogu dołączania potwierdzenia woli (wniosek również wrzucamy w kopercie z podpisem - klasa pierwsza).