Szanowni Rodzice

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów i dalej w zakładce: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę "zgłoś kandydaturę". Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

---> Instrukcja wypełniania wniosku <---

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Konsultacje telefoniczne w godzinach: 7.45 - 14.45 pod numerem telefonu 815341836

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej miasta.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 2 marca od godz. 8.00 do 20 marca do godz. 15.00.
  • Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców: od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia do godz. 12.00,
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych otwarcie strony dla rodziców: 4 maja godz. 12.00.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja od godz.12.00 do 8 maja do godz. 15.00.
  • Publikacja listy kandydatów przyjętych: 11 maja godz. 13.00.

Szczegółowe informacje:

UCHWAŁA NR 511/XIII/2020 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Zarządzenie nr 155/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 36/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021