Szanowni Rodzice

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów i dalej w zakładce: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę "zgłoś kandydaturę". Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

---> Instrukcja wypełniania wniosku <---

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych będą prowadzone w dniach od 1 do 8 kwietnia. Wnioski zgłoszeniowe również będą dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów, gdzie należy wybrać zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.

Dotyczy szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów:

Terminy przyjmowania wniosków do klas IV i VII określa:

Zarządzenie nr 135/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Wypełnione przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracje korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego i wyżywienia prosimy składać w szkole w pokoju nr 36.

Nr deklaracji zostanie nadany przez szkołę przy składaniu dokumentu.

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia <- plik do pobrania

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie (dla roczników 2010 lub młodszych):