Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 25 marca 2022 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.

Karty zapisu zostaną rozdane dzieciom w świetlicy lub można je pobrać ze strony:

KARTA ZGŁOSZENIA pdf– plik do pobrania
KARTA ZGŁOSZENIA docx– plik do pobrania

Po wypełnieniu należy je złożyć u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie szkoły (można przesłać przez ePUAP: /sp21lublin/SkrytkaESP).
Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych mogą składać karty wraz z dokumentami zapisu dziecka do szkoły.

Uczniowie klas 1-3 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji #kartkadlamedyka. Stworzyli piękne i wzruszające rysunki aby wyrazić wdzięczność i podziękować pracownikom medycznym za ich trudną pracę.

Mamy nadzieję, że rysunki w które dzieci włożyły tyle serca sprawią wiele radości wszystkim osobom pracującym w służbie zdrowia. Dziękujemy!  W tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie jesteście PRAWDZIWYMI  BOHATERAMI.

Kolejny raz świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie włącza się w akcję  "Polacy - Rodakom".

Akcja zorganizowana z okazji 100-lecia niepodległości Polski dla uczniów naszej szkoły.