W dniu 29.05.2018 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o indywidualnym ubezpieczaniu dzieci w roku szkolnym 2018/2019. Kontynuację ubezpieczenia gwarantuje indywidualne ubezpieczenie pod koniec sierpnia.

Proszę o niedokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców tytułem ubezpieczenia !!!