https://view.genial.ly/60591e3b2bffb10d74feed85

 

Zakończenie Projektów eTwinning ,,Recycling will be great" i Learn - Play - Have fun"

 

Projekt eTwinning ,,Recycling will be great” (,,Recykling będzie najlepszy”)

Naszym celem w tym projekcie było rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów, bycie aktywnym, wspólna praca, dzielenie się, uczenie się.  W projekcie brało udział 6 szkół podstawowych: z Polski(1), Azerbejdżanu (1)  i Turcji (4). Uczestniczyli uczniowie z kl. 3b, 3c, 2e (grupa).

https://www.artsteps.com/view/5ed3d2a3549ac1060c8d3acd

 

Projekt eTwinning ,,Learn-Play-Have fun”(,,Ucz się-Graj-Baw się dobrze”) 

Celem tego projektu było wskazanie roli gry w rozwoju uczniów i dzielenie się nimi z partnerami z innych krajów. W projekcie wzięły udział  szkoły podstawowe z Polski, Litwy, Rumunii i Turcji. Uczestniczyli uczniowie klasy 2b i 2e (grupa).

 https://www.storyjumper.com/book/showframe/51285526/5ee54e1ea8127#

Uczestnicy wyżej wymienionych projektów otrzymują dyplomy, po które przychodzą  do biblioteki szkolnej we wrześniu b.r.