Nasza szkoła zakupiła sprzęt z katalogu wyposażenia podstawowego jak i dodatkowego. Jest on wykorzystywany na lekcjach matematyki, chemii, biologii, informatyki, techniki oraz na innych zajęciach, w tym kołach zainteresowań.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W październiku uczniowie klas IV-VIII uczęszczający na dodatkowe zajęcia CMI wykorzystując zakupione zestawy Lego Mindstorms Education EV3 zbudowali następujące projekty: Educator Vehicle, Sorter, Gyro Boy, Puppy i Robot Arm. Do budowy uczniowie wykorzystali instrukcje dostępne w Internecie. Na listopadowych zajęciach wprawią roboty w ruch.

Koło informatyczne

Na październikowych zajęciach koła informatycznego uczniowie klasy 5d i 7b kontynuowali naukę programowania w oparciu o zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości klocki Lego Education SPIKE i aplikację https://spike.legoeducation.com/. Konstruowali tancerza Breakdance z modułu „Tricki ułatwiające życie” oraz Supersprzątacza z „Działu wynalazków”. Programowali powstałe obiekty rozwiązując różnorodne problemy. 

https://youtu.be/xNlj4H0TQfA

 

Relacja z lekcji chemii – październik    

Uczniowie klas 7-8 w październiku 2022 r. na lekcjach chemii oglądali modele interaktywne 3D Corinth oraz budowali przestrzenne modele pręcikowo - kulkowe:  

Tlen - najważniejszy składnik powietrz - klasy 7 

Poznajemy kwas azotowy (V) i kwas fosforowy (V) – klasy 8 

Proces dysocjacji jonowej kwasów – klasy 8  

Porównanie właściwości kwasów – klasy 8  

 

Relacja z lekcji biologii

Klasy 7 – lekcje dotyczące układu ruchu. 

  • Budowa szkieletu człowieka. 
  • Budowa fizyczna kości. 
  • Układ mięśniowy, budowa mięśni szkieletowych. 
  • Połączenia kości. 

Klasa 6 - jamochłony, płazińce.