Działania w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" nabrały nowego wymiaru! Po wizycie przedstawicieli nauczycieli w stolicy Islandii oraz udziale kadry w szkoleniach dotyczących komunikacji oraz kompetencji przyszedł czas na wdrażanie zmian w budynku szkoły!

 
 
     
 
     Działania w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz   edukacji", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dobiegły końca. Ostatnim punktem była wizyta islandzkich partnerów w Lublinie i wspólna konferencja podsumowująca cały projekt.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie bierze udział w projekcie "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Gmina Lublin, a działania realizowane są przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Departament Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik.

Początek roku szkolnego 2022/23 to kontynuacja działań w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" (nr projektu EOG/21/K4/W/0128W/0196), który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Więcej informacji: https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się informacje o naszych islandzkich partnerach. Wizytowane instytucje oraz szkoły okazały się być ogromną inspiracją w pracach nad ulepszaniem obszarów komunikowania się w szkole, rozwijania kompetencji społecznych uczniów oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni szkolnej.