Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie bierze udział w projekcie "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Gmina Lublin, a działania realizowane są przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Departament Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik.

Początek roku szkolnego 2022/23 to kontynuacja działań w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" (nr projektu EOG/21/K4/W/0128W/0196), który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Więcej informacji: https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się informacje o naszych islandzkich partnerach. Wizytowane instytucje oraz szkoły okazały się być ogromną inspiracją w pracach nad ulepszaniem obszarów komunikowania się w szkole, rozwijania kompetencji społecznych uczniów oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni szkolnej.

W dniach 29.05. - 03.06. 2022 roku czteroosobowa delegacja z naszej szkoły udała się na Islandię w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji". Działania są realizowane w ramach Programu Edukacja https://education.org.pl/ i finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa.

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi uczestniczy w projekcie  
pn.Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji".
Projekt realizowany jest w okresie od 17.01.2022 r. do 16.01.2023 r., w ramach Programu Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).