Po raz kolejny dołączyliśmy do akcji wspierającej domy opieki i tym razem również udało nam się obdarować wszystkich podopiecznych DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.

Z wielkim wzruszeniem dziękujemy za okazane serce, bez Państwa przychylnej postawy i zaangażowaniu zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.

Wraz z podziękowaniami za otwartość serc pragniemy życzyć Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych.

 

 

Koordynator akcji z ramienia szkoły

Monika Kupczak