ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW I KONSULTACJE

KLASY IV – VIII

 23 listopada 2022 (środa)

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

GODZ. 16.30

KLASA

NR SALI

IV A

111

IV B

114

IV C

14

V A

131

V B

130

V C

213

V D

127

V E

112

VI A

129

VI B

214

VI C

212

VI D

113

VII A

210

VII B

126

VIII A

128

VIII B

211

VIII D

208

VIII E

207

VIII F

125

 GODZ. 17.00

IV D

102

 GODZ. 18.30

VIII C

209

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI KLAS IV – VIII

GODZ. 17.30 – 18.30

Zapraszamy do indywidualnych rozmów na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele są do dyspozycji w salach:

 

Nauczyciele

sala

Języka polskiego

209, 210, 131

Matematyki

212, 214, 102

Języka angielskiego,
hiszpańskiego i niemieckiego

129, 130

Fizyki, geografii

207

Chemii, EDB

208

Historii i WOS

211

Informatyki i techniki

127

Wychowania fizycznego

126

Biologii i przyrody

125

Muzyki, plastyki i katecheci

128