1. Rodzice dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostaną poinformowani o przydziale do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego poprzez maile przesłane do dnia 31 sierpnia br. do godz.15.00.
  2. Oddziały przedszkolne w dniu 1.09.2022 r. funkcjonują wyjątkowo od godziny 7.30 do 15.00.

Śniadanie – godz. 8.30, obiad – godz. 12.00, podwieczorek – godz. 14.00.

Informacja dotycząca organizacji pracy oddziałów przedszkolnych zostanie zamieszczona w osobnym komunikacie przesłanym poprzez pocztę elektroniczną.