Uprzejmie informujemy, iż wszyscy uczniowie szkoły otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2022/2023 (zakupione w ramach dotacji celowej MEiN).

Wszystkie formalności związane z wypożyczeniem podręczników i ćwiczeń zostaną przedstawione na początku roku szkolnego przez wychowawcę klasy podczas zebrań wrześniowych, a rodzice podpiszą umowy użyczenia podręczników.

Uwaga!!!
Rodzice uczniów z klas I-VIII kupują tylko podręczniki i karty pracy do religii ujęte w szkolnym zestawie podręczników.

Rodzice uczniów z oddziałów przedszkolnych kupują wszystkie podręczniki ujęte w szkolnym zestawie podręczników.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 <--- plik pdf