Komunikat z dnia 14 stycznia 2022 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

dotyczący zawieszenia zajęć dla klas 1B, 5B, 5D

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia: w klasach 5B i 5D od 14 stycznia 2022r. do 21 stycznia 2022r. oraz w klasie 1B od 17 stycznia 2022r. do 20 stycznia 2022r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Jerzy Piskor
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie