„Nie dla siebie nam żyć należy…”

Zgodnie z mottem Szkoły Podstawowej nr 21, nasi uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w akcji charytatywnej adresowanej do pensjonariuszy lubelskich Domów Pomocy Społecznej.

Z wielkim wzruszeniem dziękujemy za okazane serce, bez Państwa przychylnej postawy i zaangażowania zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.

Ilość darów przerosła nasze oczekiwania. Tym sposobem udało się obdarować pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego w Lublinie oraz Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek w Jadwinowie.

 

 

 

 

Raz jeszcze dziękujemy za wrażliwość i otwarte serce, jednocześnie życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

                                               Koordynator akcji z ramienia szkoły

                                               Monika Kupczak