Od 6 września 2021 r. w naszej szkole zostanie zorganizowany tydzień informacyjny dotyczący szczepień przeciwko COVID-19. Istnieje możliwość, aby na terenie szkoły został uruchomiony mobilny punkt szczepień dla uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych osób. Jeśli rodzice naszych uczniów wyrażą zainteresowanie taką formą organizacji szczepienia, prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i przekazanie wychowawcy klasy na najbliższym zebraniu z rodzicami poniższych załączników (deklaracja rodzica, kwestionariusz wstępnego wywiadu).

List Ministra Zdrowia.pdf

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego.pdf

Deklaracja na szczepienia.doc