ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

8 września (środa)

Godz.

Klasa

Sala

Wychowawcy

17.00 – 17.45

WEJŚCIE od strony parkingu do oddziałów przedszkolnych

0A

025

Jadwiga Szymanek

Monika Samborska-Wełna

 

 

Godz.

Klasa

Sala

Wychowawcy

17.15 – 18.00

WEJŚCIE od strony parkingu do oddziałów przedszkolnych

0B

031

Barbara Hibner

Monika Jakubczak

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – III

8 września (środa)

Godz.

Klasa

Sala

Wychowawcy

Klasy pierwsze

16.15 – 17.00

WEJŚCIE GŁÓWNE

1A

s118

Grażyna Dąbek-Kowalczyk

16.15 – 17.00

WEJŚCIE GŁÓWNE

1B

103

Jolanta Brzozowska

16.15 – 17.00

WEJŚCIE przy sekretariacie szkoły

1C

aula

Anna Szych

16.15 – 17.00

WEJŚCIE przy sekretariacie szkoły

1D

117

Luiza Kuryło-Słaby

Warsztaty dla rodziców klas pierwszych

od godz. 17.10

Warsztaty na temat:

Jak pomóc pierwszoklasiście przystosować się do środowiska szkolnego - metody kształtowania samokontroli
i samoregulacji
u dziecka. 

Zainteresowani Rodzice klas pierwszych

aula

psycholog szkolny – Wioletta Ozga

 

Możliwość konsultacji indywidualnych z psychologiem
po warsztatach.

 

 

Godz.

Klasa

Sala

Wychowawcy

Klasy drugie

16.15 – 17.00

WEJŚCIE od strony parkingu przy sali 04

2A

114

Monika Kupczak

17.15 – 18.00

WEJŚCIE GŁÓWNE

2B

111

Marta Jackowska

16.00 – 16.45

WEJŚCIE GŁÓWNE

2C

112

 Edyta Łatka  

17.30 – 18.15

WEJŚCIE GŁÓWNE

2D

117

Mariola Dudek

 

Godz.

Klasa

Sala

Wychowawcy

Klasy trzecie

16.30 – 17.15

WEJŚCIE GŁÓWNE

3A

113

 Dorota Szczepańska

16.00 – 16.45

WEJŚCIE GŁÓWNE

3B

111

Małgorzata Tynecka

17.15 – 18.00

WEJŚCIE GŁÓWNE

3C

112

Marta Koproń

16.30 – 17.15

WEJŚCIE  od strony parkingu przy sali 04

3D

102

Grażyna Wójcik