Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

  1. Zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w formie półgodzinnych spotkań uczniów z wychowawcą w klasach.
  2. Rodzice dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostaną poinformowani o przydziale do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego poprzez maile przesłane w dniu 31 sierpnia do godz.15.00.
  3. Oddziały przedszkolne w dniu 1.09.2021 r. funkcjonują wyjątkowo od godziny 7.30 do 15.00. Informacja dotycząca organizacji pracy oddziałów przedszkolnych zostanie zamieszczona w osobnym komunikacie przesłanym poprzez pocztę elektroniczną.

Uwaga!
Zwracamy się z prośbą do Rodziców uczniów klas II –VIII o niewchodzenie do budynku szkoły w dniu inauguracji nowego roku szkolnego.

Do budynku szkoły wchodzimy i wychodzimy tym samym wejściem, wskazanym w harmonogramie.

Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w maseczki na czas poruszania się w przestrzeniach wspólnych (korytarze). W klasach maseczki nie są konieczne. Uczniowie przed wejściem do budynku dezynfekują ręce.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin i porządku!

Ważna informacja:

Ze względu na reżim sanitarny prosimy Rodziców uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych o noszenie masek i zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), dezynfekcję rąk lub zabezpieczenie dłoni rękawiczkami.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz takie, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie!

 

Harmonogram spotkań w dniu 1 września 2021 r.

godz. 8.00 – Msza św.
( Parafiia Bł. Biskupa Wł. Gorala, ul. Ks. J. Popiełuszki)

 

Spotkania uczniów klas 1-3 z wychowawcami odbędą się w następującym porządku:

wejście główne

Klasa 2a – sala 114 – godz. 9.00 – 9.30

Klasa 2b – sala 111 – godz. 9.15 – 9.45

 

Wejście od strony parkingu przy sali gimn. 04

Klasa 3a – sala 103 – godz. 9.00 – 9.30

Klasa 3c – sala 102 – godz. 9.15 – 9.45

Klasa 2d – sala 117  – godz. 9.30 – 10.00

 

Wejście główne

Klasa 2c – sala 114 – godz. 10.00 – 10.30

Klasa 3c – sala 102 – godz. 9.15 – 9.45

 

Wejście od strony parkingu przy sali gimn. 04

Klasa 3b – sala 111 – godz. 10.15 – 10.45

Klasa 3d – sala 102 – godz. 10.30 – 11.00

 

Spotkanie dla uczniów klas pierwszych (uczeń + 1 rodzic) odbędzie się w sali gimnastycznej  (wejście od sali gimnastycznej) w następującym porządku:

Klasa 1a - godz. 9.00 – 9.30

Klasa 1b - godz. 10.00 – 10.30

Klasa 1c - godz. 11.00 – 11.30

Klasa 1d – godz. 12.00 – 12.30

 

Klasy IV- VIII - spotkanie z wychowawcami
w wyznaczonej sali lekcyjnej

 


KLASA

SALA

GODZ.

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

uwagi

KLASY IV 

Wejście przy sekretariacie szkoły/klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

4A

129

900 - 930

AGNIESZKA

DANILCZUK

 

4B

125

900 - 930

KATARZYNA

JANKOWSKA

 

Wejście przy sekretariacie szkoły /klatka schodowa przy sali gimnastycznej

4C

209

915 - 945

JUSTYNA

ŁYSIAK

 

4D

127

915 - 945

IWONA

SUMOREK

 

4E

207

915 - 945

KATARZYNA

KUBICA

 

KLASY V

Wejście przy sekretariacie szkoły /klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

5A

214

1000 – 1030

AGATA
PRASAŁ-FILIPEK

 

5B

212

1000 – 1030

DOROTA

BARTYŚ

 

5C

210

1000 – 1030

MARIOLA

MACKIEWICZ

 

5D

208

1000 – 1030

MAGDALENA

GOŁOFIT

 

KLASY VI

Główne wejście/klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

6A

126

945 - 1015

ANETA

WAŚKOWICZ

 

6B

128

945 - 1015

JADWIGA

KUDYBA

 

KLASY VII

Wejście przy sekretariacie szkoły /klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

7A

213

1100- 1130

ANNA

ŚCISŁO

 

7B

211

1100- 1130

EWA

MROZEK

 

7C

209

1100- 1130

MAŁGORZATA

NOWOSAD

 

Wejście przy sekretariacie szkoły /klatka schodowa przy sali gimnastycznej

7D

126

1115 – 1145

KAROLINA

PIECZYKOLAN

 

7E

128

1115– 1145

ELIZA

WIERZCHOWSKA

 

7F

208

1115 – 1145

JOANNA

SADOWSKA

 

KLASY VIII

Wejście przy sekretariacie szkoły /klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

8A

207

1200 – 1230

ANNA

BAGŁAJEWSKA

 

8B

125

1200 – 1230

EWA

KOCUPER

 

8C

129

1200 – 1230

MAŁGORZATA

MAŁECKA

 

Główne wejście/klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim

8D

131

1200 – 1230

ANNA

JANUSZCZAK

 

8E

127

1200 – 1230

DOROTA

GONTARZ

 

8F

214

1200 – 1230

IZABELA

ABRAMCZUK