Z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu społeczność naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra grosza”.

Mimo krótkiego czasu trwania akcji po powrocie do nauki stacjonarnej – z monet o nominałach 1gr, 2gr, 5 gr - zebraliśmy aż 610,16 zł.

Ta kwota została wysłana pocztą do Towarzystwa Nasz Dom dla dzieci z domów dziecka i z rodzin zastępczych.

Wspólnie osiągnęliśmy sukces, jakim jest pomoc potrzebującym.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się w tę akcję, jak i we wszystkie pozostałe akcje pomocowe zrealizowane w tym roku szkolnym.

Przy tej okazji dziękuję wszystkim solidnie działającym wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu z klas siódmych a szczególne podziękowania kieruję do wyróżniających się w tej dziedzinie absolwentów naszej szkoły z klas ósmych.

Szerzcie ideę wolontariatu w dalszej swojej edukacji.

 Dziękuję Wam i gratuluję! smile 

Dziękuję wszystkim za każdą okazaną pomoc w roku szkolnym 2020/2021 smile

Agnieszka Danilczuk,

koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu