Wspomnienia uczniów klas 3 z pierwszego etapu edukacji:

https://padlet.com/astanczyk/1hmkeqh30v5zwji7

Dziękujemy za trzy lata wspólnej nauki:)