W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w IX edycji Ogólnopolskiej Akcji społeczno- edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim. Hasło akcji brzmiało: „Łączy nas pamięć” a jej celem było kształtowanie postawy patriotyzmu i tolerancji.

We współpracy z twórcami filmowymi, pisarkami i ilustratorkami przygotowane zostały materiały filmowe dla uczniów szkoły podstawowej:

klasy I- III miały okazję posłuchać opowiadania „ Pamięć drobinek” Z. Staneckiej oraz „Historia pewnej ulicy” I. Bednarek.

klasy IV- VI obejrzały film „Będę pisać”.

klasy VII- VIII – film „Muranów. Dzielnica północna”.

Zostały także przeprowadzone lekcje z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum POLIN w Warszawie.

Wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji składam serdeczne podziękowania za współpracę i wzięcie udziału wraz z klasami w tym wspólnym przedsięwzięciu.

Agnieszka Danilczuk