Biblioteka szkolna przyjmuje zwroty książek do 25.06. b.r. Podręczniki szkolne uczniowie oddają zgodnie z terminem podanym przez nauczycieli.