Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Kwietniowi Antypiraci" - Wyruszamy na WEBQUEST

W marcu uczniowie realizowali webquest na temat norm związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej, praw i powinności wiążących się z korzystaniem z zasobów kultury, wiedzy i informacji.

Efektem ich pracy jest test dotyczący licencji Creative Commons, który bierze udział w konkursie.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat wolnych licencji: https://forms.office.com/r/FipMnmk3XB

Liczymy na pozytywne oceny :)

Kwietniowi Antypiraci to ogólnopolska akcja mająca na celu promowanie wśród uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych osób postawy respektowania norm etycznego, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki, itp.), udostępniania wizerunku na zasadach zgodnych z zapisami prawa, umiejętności rozróżniania informacji prawdziwych i rzetelnych od tak zwanych fake newsów. Działania akcji sprzyjają kształtowaniu postaw aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury.