W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów są bezpłatne i będą udostępnione przez bibliotekę szkolną.

Rodzice kupują tylko podręczniki i karty pracy do religii, ujęte w szkolnym zestawie podręczników.

 

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. I – VIII OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. „O”  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W LUBLINIE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021