Od dnia 25 maja 2020 do dnia 7 czerwca 2020 uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.  

Od 1 czerwca 2020 do 7 czerwca 2020 wszystkim uczniom klas IV-VIII zapewniamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Uczeń ma obowiązek zapoznać się z warunkami uczestnictwa w konsultacjach. 

Warunki uczestnictwa w konsultacjach

W pierwszym dniu konsultacji należy dostarczyć oświadczenie i zgodę na udział w konsultacjach i pomiar temperatury.

Oświadczenie
Zgoda

W związku z ograniczeniami liczebności grup zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić drogą mailową wychowawcy klasy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom, prosimy o przestrzeganie określonych przez szkołę warunków uczestnictwa w konsultacjach.