Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN, w szkole jest realizowane kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny. Oznacza to, że dotychczasowy plan lekcji został dostosowany do zmienionej sytuacji. W związku z tym:

1.      Tematy lekcji będą wpisywane do dziennika lekcyjnego.

2.      Jeżeli uczeń lub rodzic nie będzie odbierał informacji od nauczycieli i wychowawcy i w żaden inny sposób nie będzie kontaktował się z nimi, to w dzienniku na lekcjach zostanie wpisana nieobecność. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczeń odbierał informacje do niego adresowane.

3.      Nauczyciele klas 4-8 przesyłają materiały, instrukcje itp. poprzez ustalone wcześniej formy kontaktu. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, propozycje ćwiczeń, zabaw, gier i zadania do samodzielnego wykonania, przesyłają do rodziców poprzez wiadomość w e-dzienniku.

4.      Będziemy się starać, aby zadana praca w ciągu tygodnia była równomiernie rozłożona i dostosowana do możliwości uczniów.

5.      W przypadku pojawienia się problemów, prosimy pisać wiadomości do nauczycieli, wychowawców, by na bieżąco mogli odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy.

6.      Rozporządzenie daje nam prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, działania. Będziemy oceniać nie tylko konkretne efekty pracy, ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów. Oceny będą widoczne w e-dzienniku tak jak to miało miejsce dotychczas.

7.      Część zadań będzie wymagała wykorzystania zasobów on-line, a inne będą skierowane na pracę z podręcznikami. Zależy nam na tym, by uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorami.

8.      Nauczyciele biblioteki i świetlicy w ramach pracy zdalnej będą przesyłali materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi, książki warte przeczytania, filmy warte obejrzenia, propozycje gier i zabaw. To, czy uczniowie i Państwo skorzystacie z tych propozycji, zależy tylko od Was.

9.      Logopeda pracuje z dziećmi zdalnie wysyłając materiały przez e-dziennik.

10.    Pedagog i psycholog szkolny służą pomocą rodzicom i uczniom w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa wspiera swoje dziecko najlepiej jak można w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nauczanie na odległość w takim wymiarze jest nowością nie tylko dla Państwa i naszych uczniów, ale także dla nas – nauczycieli. Dlatego też dziękujemy za wszystkie wiadomości i uwagi związane z prowadzeniem tej formy nauczania. Będziemy modyfikować nasze działania, jeśli będzie taka potrzeba.

 

Dyrektor szkoły

Jerzy Piskor