Szanowni Państwo Rodzice

Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. wszystkie szkoły pozostaną zamknięte do 10 kwietnia, a od 25 marca 2020 r. zobowiązane są do prowadzenia kształcenia na odległość oraz realizowania podstawy programowej.

Nauczyciele od początku zawieszenia zajęć w szkole są w kontakcie z Państwem, czy przez dziennik elektroniczny, czy też pocztę elektroniczną. Dziękujemy za cenne uwagi i przemyślenia. W kształceniu na odległość testujemy różne rozwiązania, wspólnie bądźmy wsparciem dla naszych uczniów/dzieci.

Szanowni Państwo, bądźcie w kontakcie z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Wykorzystujmy dostępne narzędzia służące komunikowaniu się – dziennik oraz pocztę elektroniczną. Tam będą Państwo mogli znaleźć informacje o treściach nauczania oraz postępach dziecka. Pragnę zapewnić, że nauczyciele dokonują modyfikacji zestawu programów nauczania, zmiany dostosowując do bieżącej sytuacji oraz możliwości edukacyjnych oraz życiowych uczniów.

Zdajemy sobie sprawę z wielu ograniczeń i trudności, na jakie narażeni jesteście Państwo i Wasze dzieci, jednocześnie pragniemy zapewnić o życzliwości i wyrozumiałości nauczycieli, wszak również są rodzicami…i też muszą pokonać wiele przeszkód.

Życzymy zdrowia, pogody ducha, pomimo wszystko i budowania dobrych relacji.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie