Szanowni Państwo, 

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania naszej szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, przypominamy, że uczniowie powinni zostać w domu. Ponadto młodzież i dzieci powinny unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi, wystrzegać się komunikacji publicznej, nie spotykać z rówieśnikami. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się  koronawirusa, zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin dezorganizację, lęk i wiele wątpliwości. Często jest to niepokój nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny.  

Odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości, pragniemy wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.  

Pracujemy nad stworzeniem prostego systemu organizującego system kształcenia internetowego na odległość. Już wykorzystujemy  następujące rozwiązania: 

  • dziennik elektroniczny,
  • strona internetowa szkoły,
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez komunikatory.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)  

W nawiązaniu do ww. działań nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy. 

Nie wymagamy, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Nie będziemy restrykcyjnie rozliczać naszych uczniów z wykonywanych zadań. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły. Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele oznaczać będą zadania, które są obowiązkowe i  te, które są dla chętnych (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów). Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.  

Na naszej stronie internetowej w zakładce o szkole umieszczamy dodatkowe informacje dotyczące higieny pracy przy komputerze oraz informacje dotyczące motywowania uczniów do pracy samodzielnej i zdalnej (Informator dla Rodziców i Uczniów --> klik). 

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.  

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Piskor

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie