Uczniowie klas 7b i 7ef wzięli udział w projekcie “Usługi seminaturalnych ekosystemów - skarby lublinian” prowadzonym przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego.

W dniu 18 X 2019 r. odbyły się warsztaty oraz wyprawa na Górki Czechowskie. Uczniowie za pomocą aplikacji rejestrowali i odpowiednio kwalifikowali elementy ekosystemu, które napotkali podczas wycieczki.

22 listopada odbyła się gala podsumowująca projekt. Obydwie klasy wraz z wychowawcami udały się na KUL, gdzie organizatorzy zaprezentowali dokumentację zdjęciową i filmową z przebiegu warsztatów oraz wręczyli cenne nagrody najlepszym grupom:

  • I miejsce - Karolina Dul i Ada Andrzejewska 7b
  • II miejsce - Mikołaj Zaborek i Wojciech Iwanek 7b
  • III miejsce - Stanisław Trojnar i Piotr Witczymiszyn 7b

Wszyscy uczniowie dostali drobne upominki. Do szkoły trafił też plakat z efektami pracy uczniów. Wszyscy obecni mogli też wziąć udział w quizie z nagrodami za pomocą aplikacji Kahoot.