25.10.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu z klas siódmych i ósmych ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zrzeszonymi w Akademickim Punkcie Wolontariatu.

Studenci w formie prezentacji i pogadanki przekazali naszym uczniom informacje na temat pracy w wolontariacie. Podzielili się też własnymi doświadczeniami. Opowiedzieli o inicjatywach, które podejmują, o tym, jak poświęcają swój wolny czas osobom potrzebującym z potrzeby serca, bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie.

      Agnieszka Danilczuk