W czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu ze studentami - wolontariuszami Akademickiego Punktu Wolontariatu – Duszpasterstwa Akademickiego KUL zrzeszającego studentów różnych uczelni lubelskich. Celem spotkania było zdobycie informacji na temat działalności wolontariuszy oraz nawiązanie współpracy z APW.