17 czerwca, niedziela, o godz. 11.30 spotykamy się na Placu Litewskim, na Finale Rowerowej Wiosny. W programie przejazd rowerowy nad Zalew (w zabezpieczonej kolumnie), do ośrodka Słoneczny Wrotków, połączony z EkoPiknikiem Rodzinnym. Dla wszystkich uczestników przejazdu rowerowego organizatorzy przewidzieli drobne gadżety rowerowe. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami! Ci, dla których przejazd z Placu Litewskiego nad Zalew (ok. 10 km) jest zbyt długi mogą przyjechać tylko na EkoPiknik. Około godziny 13.00 zostaną ogłoszone wyniki "Rowerowej Wiosny" - najlepsze klasy i szkoły otrzymają nagrody!

Plecaki dla najbardziej zaangażowanych uczniów, którzy zdobyli wymaganą ilość naklejek zostaną przekazane w ostatnim tygodniu nauki.