W ramach zadania ,,Lublin 1918-2018. Inspiruje nas Wolność” realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja przy wsparciu finansowym Miasta Lublin uczniowie klasy V a, c, d, e, f Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie wzięli  udział w projektach Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność. Kocham Polskę, kocham Lublin oraz W niepodległym Lublinie.

Autorkami inicjatywy były p. Anna Bagłajewska i p. Anna Januszczak. Celem projektu było promowanie wiedzy o postaciach, miejscach, kulturze, sztuce, działaniach społecznych związanych z Lublinem  i zaangażowanych w odzyskanie niepodległości, budowanie niepodległej Polski.

Pod kierunkiem p. Anny Bagłajewskiej, p. Anny Januszczak, p. Doroty Gontarz uczniowie przygotowali 38 plakatów i 60 prezentacji multimedialnych.

Dnia 19 XI 2018 r. odbyła się wystawa, nad przygotowaniem której czuwały także p. Anna Ścisło i p. Monika Adamczyk. Zwycięzcom za przygotowane plakaty oraz prezentacje wręczono nagrody i wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości.

Organizatorzy