Zapisy dzieci na obiady w roku szkolnym 2019/2020
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej, link do pobrania:

Deklaracja <-- plik pdf

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady i śniadania wraz z potwierdzeniem wpłaty proszę dostarczyć
do pokoju nr 22- Kierownik stołówki w siedzibie szkoły,
najpóźniej do dnia 2.09.2019 r. Deklaracja złożona w roku szkolnym 2018/2019 nie jest kontynuacją korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2019/2020.