Harmonogram wydawania śniadań w stołówce szkolnej

8.30 – 8.45 „O”

8.45 – 9.35 klasy I – III i świetlica

9.35 – 9.45 klasy IV – VIII

  

Harmonogram wydawania obiadów w stołówce szkolnej

11.30 – 12.10 „O”

12.10 – 12.30 klasy I- IV

12.45 – 13.20 świetlica

13.15 – 13.35 klasy V-VIII

 

Podczas wydawania obiadów zabrania się
pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom niespożywającym posiłek.