RODZICÓW, KTÓRZY NIE UIŚCILI WCZEŚNIEJSZYCH NALEŻNOŚCI PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI.

Obiady:
Uczniowie: 22 dni x 3,30 zł= 72,60 zł

Śniadania:
Uczniowie: 22 dni x 1,50 zł= 33,00 zł

Od 01 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do ewidencjonowania wpłat z tytułu czesnego 5- latków z oddziałów zerowych.

Aktualny nr konta do wpłat jest następujący:      

73 1240 1503 1111 0010 0153 4277

W/w nr konta służy także do wpłat za wyżywienie dzieci z oddziałów zerowych.

 

Poniżej wysokość czesnego za WRZESIEŃ 2019 (płatne do 10-go dnia każdego miesiąca)

Nr deklaracji dziecka

Kwota przypisu  czesnego

**Odsetki za zwłokę

 Razem do wpłaty

6

42,00

 

42,00

19

105,00

 

105,00

24

63,00

 

63,00

25

63,00

 

63,00

28

84,00

 

84,00

32

63,00

 

63,00

 

**Odsetki za wpłaty po terminie ( po 10 k. m-ca)

Zapisy dzieci na obiady w roku szkolnym 2019/2020
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej, link do pobrania:

Deklaracja <-- plik pdf

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady i śniadania wraz z potwierdzeniem wpłaty proszę dostarczyć
do pokoju nr 22- Kierownik stołówki w siedzibie szkoły,
najpóźniej do dnia 2.09.2019 r. Deklaracja złożona w roku szkolnym 2018/2019 nie jest kontynuacją korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2019/2020.

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. obiady będą wydawane w godzinach 11.00- 13.00.

Rodziców dzieci, które w tych dniach zrezygnowały z korzystania z obiadów, proszę o wcześniejsze zgłoszenie odpisu.
Uprzejmie proszę o uregulowanie płatności za wyżywienie wraz z odsetkami.

 

Harmonogram wydawania śniadań w stołówce szkolnej

8.30 – 8.45 „O”

8.45 – 9.35 klasy I – III i świetlica

9.35 – 9.45 klasy IV – VIII

  

Harmonogram wydawania obiadów w stołówce szkolnej

11.30 – 12.10 „O”

12.10 – 12.30 klasy I- IV

12.45 – 13.20 świetlica

13.15 – 13.35 klasy V-VIII

 

Podczas wydawania obiadów zabrania się
pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom niespożywającym posiłek.