Szanowni Rodzice

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 przychodzą do przedszkola 02.09.2019 r.

Przyprowadzanie dzieci pierwszego dnia pobytu w przedszkolu planujemy
od godz. 8.00 do godz. 8.30
ze względu na przygotowanie do śniadania.


Wszelkie informacje na temat funkcjonowania przedszkola, otrzymacie Państwo na zebraniu z rodzicami w dniu 11 września.

Wszystkich Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w oddziałach przedszkolnych
w dniu 2 września (poniedziałek) o godz. 11.00.


Listy dzieci z podziałem na grupy są udostępnione w sekretariacie szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

Poniedziałek

Godziny

Szczegółowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej

8.00 – 13.00

6.30 – 8.00

 

W dniu 02.09.2019

dzieci zapraszamy
od godziny 8.00

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.  Zabawy
i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela,
zabawy i ćwiczenia ruchowe.

 

8.00 – 8.30

Przygotowanie do śniadania

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

30 min.

8.30 –  9.00

Śniadanie

Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych
po zakończeniu posiłku.

30 min.

9.00 – 10.00

 

Programowe zajęcia dydaktyczne

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka

60 min.

10.00 – 10.15

Drugie śniadanie. Czynności samoobsługowe.

Spożywanie soków, owoców i warzyw. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.

15 min.

10.15 – 11.00

Zajęcia  na świeżym powietrzu

Spacery, wycieczki, zabawy dowolne. Zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji i prac ogrodniczych.

45 min.

11.00 – 11.30

Rytmika/język angielski

30 min.

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

30 min.

12.00 – 12.30

Obiad

Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

30 min.

12.30 – 13.00

Zajęcia o charakterze rekreacyjnym

Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe. Indywidualna praca z dziećmi.

30 min.

13.00 – 14.00

Zabawy dowolne i tematyczne według zainteresowań dzieci.

 

13.00 – 13.30 Religia

 

 

14.00 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

 

14.15 – 14.30

Podwieczorek

Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku

 

14.30 – 17.00

Zabawy dowolne i tematyczne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia relaksacyjne. Rozchodzenie się do domu.