Zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie - część multimedialna. Należy przygotować prezentację lub film (dwa tematy do wyboru) i dostarczyć do nauczycieli informatyki do 14.11.2022r. Szczegóły są w regulaminie.

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie polegającym na wykonaniu z dowolnych materiałów postaci przestrzennej - figlarnego misia. Prace dostarczamy do nauczycieli techniki do 14.11.2022 r. Więcej szczegółów w regulaminie.

Zapraszamy uczniów klas IV- VIII do udziału w konkursie przyrodniczo – fotograficznym.

Uczniów klas I -III zapraszam do udziału w konkursie plastycznym "MASKOTKA SZKOŁY".

Uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie na projekt muralu.

  MASKOTKA SZKOŁY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie lub grupowo projekt maskotki SP21 i wymyślają dla niej imię.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w Konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo” organizowanego w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować miasteczko Peronowo lub jego fragment wykorzystując dowolną technikę plastyczną (np. rysunek, makieta). W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody zarówno dla biorących w nim udział uczniów, jak i dla uczestniczących szkół. Prace należy dostarczyć do nauczycieli techniki do 24.10.2022 r.

W konkursie mogą wziąć chętni uczniowie klas 6-8. Tematyka tegorocznej edycji to "Małe i duże kosmiczne podróże". Prace wykonane w edytorze grafiki w wersji elektronicznej należy przekazać nauczycielom informatyki do 21.10.2022 r. Wszystkie ważne informacje dotyczące zasad przygotowania prac są w poniższym regulaminie.


REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” Edycja VI: "Małe i duże kosmiczne podróże"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

2. Honorowy patronat nad konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie, Poseł na Sejm RP Pani Beata Strzałka. Starosta Biłgorajski oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (uczniowie klas VIVIII) i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

4. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (uczniowie klas VI-VIII) oraz szkoła ponadpodstawowa.

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Temat pracy konkursowej VI edycji konkursu: Małe i duże kosmiczne podróże. Podbój kosmosu w ostatnim czasie mocno przyspieszył - wysłanie teleskopu Jamesa Webba, planowane utworzenie bazy na Księżycu umożliwiającej przygotowanie lotów międzyplanetarnych, w tym także misji na Czerwoną Planetę - rozpala wyobraźnię oraz zachęca do zainteresowania się rozwojem możliwości i technologii pozwalających na eksplorację kosmosu. Zaprezentujcie swoje wyobrażenie podróży na Księżyc, Marsa lub poza Układ Słoneczny. W swoim pracach możecie pokazać wnętrza statków kosmicznych, którymi astronauci będą wyruszać na pozaziemskie ekspedycje. Zaprezentujcie jak wyobrażacie sobie bazę na Srebrnym Globie lub Czerwonej Planecie. Odkryjcie niezmierzony wszechświat z galaktykami, gwiazdami i ciałami niebieskimi.

2. Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

3. WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora będą dyskwalifikowane. Prosimy o przestrzegania praw autorskich.

 

4. Prace powinny być przygotowane indywidualnie.

III. OCENA PRAC I NAGRODY Jury oceni zgłoszone prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa.

1. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

2. Kryteria oceny: - zgodność pracy z tematem, - znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych, - estetyka wykonania, - kompozycja przestrzenna i barwna, - kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji nadesłanych prac w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

3. Pokonkursowe prace mogą zostać nieodpłatnie przekazane instytucjom, organizacjom pozarządowym, szpitalom, placówkom oświatowym i opiekuńczo-wychowawczym celem propagowania grafiki komputerowej.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów klas 7-8 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną "Chrzest Polski". Przygotowane prace należy dostarczyć do nauczycieli informatyki do 18.11.2022 r. Szczegóły techniczne i kryteria oceny zawarte są w poniższym regulaminie.


REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski”

1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja „SŁOWO”, ul. Wybickiego 10, 84-230 Rumia Osoba do kontaktu: Wioleta Żurawska, tel. 500784744 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cele konkursu:

- Promocja Święta Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta;

- Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

3. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno-oświatowych od 14 do 19 roku życia.

4. Zakres tematyczny konkursu: Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.

5. Warunki uczestnictwa:

- dokładne zapoznanie się z Regulaminem III Ogólnopolskiego Konkursu na prezentację multimedialną „Chrzest Polski” - nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą przez formularz zawarty na stronie organizatora

Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:

- Być wykonana w programie Power Point bądź w programie Impress i zapisana w formacie video;

- zostać opublikowana na kanale YouTube jako film niepubliczny (zapewniający dostęp osobie, która posiada link)

– Tytuł filmu powinien zawierać formułę „III Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”, w opisie filmu należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła wraz z miejscowością;

- zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);

- zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna;

- zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

6. Kryteria oceny:

- zgodność treści z tematyką konkursu,

- pomysłowość,

- oryginalność,

- nowatorskie spojrzenie na historię,

- walory artystyczne,

- poprawność techniczna i merytoryczna,

- dobór treści.

7. Przesyłanie prac:

- każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac (prace mogą zostać wysłane zarówno przez ucznia jak i nauczyciela, każdą z prac należy zgłosić osobno);

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie lub w sposób inny niż przez formularz nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej;

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;

- prace zawierające błędy merytoryczne nie będą podlegały ocenie;

- prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Organizator:

8. Podział nagród*:

- 700 zł za zajęcie pierwszego miejsca;

- po 500 zł za trzy drugie miejsca;

- po 300 zł za pięć trzecich;

- Nagrody książkowe dla trzydziestu wyróżnień.

*Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

9. Ocena prac:

- Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;

- decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna;

- przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

10.Postanowienia końcowe:

- Organizator konkursu skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku, gdy został on laureatem konkursu;

- lista laureatów zostanie opublikowana na stronie fundacjaslowo.pl oraz swietochrztu.pl do 15 lutego 2023 r.;

- dyplomy i nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą na adresy szkół laureatów, natomiast pieniężne na wskazane przez laureatów numery kont.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 i polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „Jan Paweł II – Orędownik Pokoju”. Prace w wersji elektronicznej należy przekazać swoim nauczycielom informatyki do 24.10.2022 r. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.


ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z CAŁEJ POLSKI

CELE KONKURSU:

 • Inspirowanie uczniów do zgłębiania życiorysu św. Jan Paweł II.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
 • Kształcenie wrażliwości estetycznej.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej.
 • Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „Jan Paweł II – Orędownik Pokoju”.
 • Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.
 • Dopuszczalne jest użycie fragmentów zdjęć z licencją do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych lub pochodzących z darmowych banków zdjęć, ew. zdjęcia własne.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Obowiązuje format pracy A5.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgodę przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 – do pobrania ze strony szkoły: www.sp51.lublin.eu) należy przekazać nauczycielom informatyki.

Jury konkursowe powołane w sposób formalny przez Dyrektora Szkoły wyłoni zwycięzców . Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • KLASY I-III
 • KLASY IV-VI KLASY
 • VII-VIII

KRYTERIA OCENY:

 • Zgodność z tematem.
 • Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej.
 • Estetyka wykonania.
 • Oryginalność spojrzenia autora na tematykę.

INFORMACJE DODATKOWE: Przekazane prace stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe, a nauczyciele przygotowujący ucznia – podziękowania. Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Uczniowie klas 1-8 mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na wykonanie figury/postaci anioła. Prace do nauczycieli techniki należy dostarczyć do 14.11.2022 r. Należy zapoznać się z poniższym regulaminem.


REGULAMIN

KONKURSU NA WYKONANIE FIGURY ANIOŁA

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas I – VIII szkół podstawowych - wykonawcy indywidualni. 

Zasady przygotowania prac

 1. Figura anioła może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, przy czym forma anioła i jego wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji. Ponadto, anioł musi być wykonany własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie gotowych figur.
 2. Anioły, które nie spełnią powyższego kryterium nie będą oceniane w konkursie.

Kryteria oceny

 1. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Dodatkowe informacje

 1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Autorzy aniołów, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w celach reklamujących konkurs, w mediach społecznościowych.
 3. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

   

   

Uczniów klas 4-8 zapraszm do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym

"Klasztor w sercu miasta"

Dominikanie przybyli do Lublina w 1253 roku. Od tego czasu ich klasztor jest bardzo mocno wpisany w historię miasta. O tym ścisłym związku świadczą przechowywane w bazylice i klasztorze zabytki: słynny obraz „Pożar Lublina” z 1719 r., łukowy obraz przedstawiający odwrót wojsk Chmielnickiego po modlitwach i procesji z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, krzyż znany z obrazu „Unia Lubelska” Jana Matejki, jedna z najpiękniejszych w Polsce monstrancji z połowy XVII wieku.