Zapraszamy uczniów klas V-VIII do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie „Ekologiczny karmnik dla ptaków”.

Organizatorzy: Agnieszka Szymuś, Joanna Sadowska

 

Cele konkursu:

· pogłębianie wiadomości o życiu ptaków,

· uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzeby ptaków zimą,

· popularyzacja wiedzy ekologicznej,

 

 Regulamin konkursu:

 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ekologicznego karmnika dla ptaków. Wykonując karmnik pod uwagę bierzemy bezpieczeństwo ptaków. Podczas pracy dokumentujcie zdjęciami użyte trwałe materiały (ekologiczne, które nie ulegają zniszczeniu- np.: plastikowa butelka, drewniana łyżka, ceramiczna doniczka...), wykonanie i zawieszenie karmnika na drzewie, balkonie, pergoli lub parapecie. Zdjęcia mogą przedstawiać również przylatujące do karmnika ptaki.

Dokumentację fotograficzną w formie plakatu/kolażu należy dostarczyć do organizatorów konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12. 2022 r. Do pracy należy dołączyć opis: imię i nazwisko autora, klasę. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną osobiście.

Karmnika do szkoły wykonawca nie przynosi!

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V -VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

3. Zwycięzców wyłoni jury w skład, którego wchodzą nauczyciele chemii, geografii, przyrody i biologii.

4. Laureaci konkursu otrzymują cząstkowe oceny celujące z chemii lub biologii.