Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 "Ekologia w moim domu"

Konkurs dotyczy zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia - autora pracy konkursowej.

Praca może mieć formę plakatu lub komiksu.

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 21.11.2022 r.

Format: maksymalnie A3

Technika: dowolna, płaska

UWAGA! 

Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodzica załączniki dołączone do regulaminu.

Regulamin konkursu i załączniki