Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w w ciekawym konkursie na opracowanie i przygotowanie lapbooka o tematyce prozdrowotnej. Gotowe prace przynosimy nauczycielom techniki do 15.12.2022. Szczegóły znajdują się w regulaminie. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
 2. Podnoszenie świadomości dotyczącej zasad zdrowego stylu życia: odżywiania, ruchu, bezpieczeństwa.
 3. Kształtowanie wśród uczniów postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi.
 4. Zmotywowanie uczniów do zmiany nawyków żywieniowych.
 5. Promocja zdrowego żywienia, aktywnego stylu życia i bezpieczeństwa.
 6. Zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na wybrany temat.
 7. Budzenie wrażliwości estetycznej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII lubelskich szkół podstawowych.

Warunki konkursu:

 1. Tematem lapbooka jest: „Moje zdrowie”.
 2. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać książkę tematyczną w formie lapbooka. Należy w niej zamieścić treści związane ze zdrowym odżywianiem, aktywnością fizyczną i bezpieczeństwem. W lapbooku można również zamieścić opisy, zagadki lub inne prace pisemne).
 3. Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można na YouTube lub pod wskazanym linkiem:

https://cen.suwalki.pl/pdf/Lapbookowe_ABC.pdf

 1. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.  Nie dopuszcza się prac wykonanych z materiałów sypkich.
 2. Praca powinna być wykonana z papieru o dowolnych wymiarach.
 3. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę, szkoła może złożyć dowolną ilość prac.
 4. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.
 5. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa.
 6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

 

 

Ocena prac oraz nagrody:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, ciekawe ujęcie tematu, oryginalność, pomysłowość, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną , zgodność z tematem i estetykę.
 3. Za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 4 stycznia 2023 roku.
 5. Wręczenie nagród nastąpi 31 stycznia 2023 roku.
 6. Wystawa prac uczestników konkursu będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie oraz zostanie zaprezentowana na stronie Szkoły i Facebooku .