Nauczyciele informatyki zapraszają uczniów klas 1-8 do konkursu w kategorii "grafika komputerowa". Należy narysować pracę zgodną z tematem konkursu w dowolnym programie graficznym np. Paint w formacie A4 i dostarczyć w formie elektronicznej do 13.11.2022 r.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Cele konkursu:

- uświadomienie obchodów Roku Marii Konopnickiej

- podkreślenie doniosłości Jubileuszowego Roku Marii Konopnickiej

- ukazanie dorobku Marii Konopnickiej w interpretacji plastycznej wśród uczniów szkół podstawowych

- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi i graficznymi

- rozwijanie wyobraźni twórczej

Szczegóły regulaminu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: - klasy I – III - klasy IV – VI - klasy VII – VIII

2. Każda szkoła może zgłosić 6 najlepszych prac

3. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem;

- poprawność merytoryczna;

- oryginalne i kreatywne ujęcia tematu;

- estetyka wykonania.