Spis treści

W konkursie mogą wziąć chętni uczniowie klas 6-8. Tematyka tegorocznej edycji to "Małe i duże kosmiczne podróże". Prace wykonane w edytorze grafiki w wersji elektronicznej należy przekazać nauczycielom informatyki do 21.10.2022 r. Wszystkie ważne informacje dotyczące zasad przygotowania prac są w poniższym regulaminie.