Spis treści

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 i polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „Jan Paweł II – Orędownik Pokoju”. Prace w wersji elektronicznej należy przekazać swoim nauczycielom informatyki do 24.10.2022 r. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.