Uczniów klas 4-6 zapraszm do udziału w konursie plastycznym

„Jak parki narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”.

Praca Konkursowa polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim.

Na pracy plastycznej Uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G

oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 7.02.2022 r.

 Technika: dowolna (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki).

Format: A4, papier biały.

Do pracy należy dołączyć zgodę i oświadczenie rodzica.

zgoda rodzica

oświadczenie rodzica

regulamin konkursu