Uczniów klas IV-VI zapraszam do udziału

w plastycznej części Konkursu multimedialno-plastycznego pt.  "Jestem Uczniem Świata".

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy na temat:  „Człowiek - twórca czy niszczyciel?”

Konkurs jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania „Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Temat próbuje dotrzeć do krytycznego myślenia ucznia, aby potrafił dokonać wyboru, czy chce być twórcą (konstruktorem) świata, życia, codzienności, czy niszczycielem.

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 14.03.2022 r.

Technika:

farby wodne- tempery, akryle, gwasze, akwarelowe, plakatówki,

pastele- olejne, suche (nie świecowe),

ołówek, węgiel, sangwina,

markery,

linoryt, monotypia i inne techniki graficzne,

grafika komputerowa (WYDRUK).

Format pracy: A3 - technika plastyczna (malarstwo, rysunek) • A4 - wydruk komputerowy • A5 - dla technik graficznych 3.

Prace powinny być podpisane na odwrocie i muszą zawierać dane: imię nazwisko oraz wiek autora.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy każdego z uczestników karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami (załącznik do regulaminu).

Regulamin konkursu