Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

"Szacunek dla Seniorów obowiązkiem jest Juniorów".

Tematem konkursu plastycznego jest promocja szacunku do osób starszych. Tematyka pracy powinna być zgodna z tematem konkursu i promować postawę szacunku do Seniorów.

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 24.01.2022 r.

Format: A3

Technika: dowolna

Do pracy należy dołączyć podpisany przez rodzica formularz konkursowy.

Formularz konkursowy

Regulamin