Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

pt. Architektura Lublina i okolic ,,Pejzaże mistyczne”. 

 Zadanie polega na wykonaniu pracy będącej pejzażem. Przedstawcie w nim wybrane zabytki architektury Lublina i okolic. Spróbujcie odkryć w zwyczajnych miejscach siłę inspirującą twórczość. W pracy wyraźcie swoje przeżycia w kontakcie z architekturą naszych przodków.

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 28.02.2022 (poniedziałek po feriach)

Format: A3

Technika: dowolna

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac oraz nazwisk autorów i ich opiekunów.

Regulamin konkursu