Uczniów klas 6-7 zachęcam do wykonania pracy plastycznej,

będącej ilustracją do wybranego wiersza Julii Hartwig.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą i wykorzystane do publikacji z okazji 100 rocznicy urodzin poetki.

wiersze Julii Hartwig

Termin oddania prac: 30.09